Chú ý: Phiên bản MU này không cần đăng ký tài khoản trên web. Bạn hãy tải game và đăng ký tài khoản khi đăng nhập vào máy chủ.